10 съвета как да шофираме по-ефективно и да намалим вредните емиисии

10 съвета как да шофираме по-ефективно и да намалим вредните емиисии

Начинът, по който шофирате не е важен само за Вас, Вашите семейства и другите около Вас. Важен е и за околната среда.

Европейската нефтопреработваща промишленост предлага ефективни съвети за шофиране за да Ви помогне да намалите разхода на гориво и съдействате за по-чист и безопасен начин на живот. Надяваме се, че тези съвети ще бъдат полезни за Вас.

Back to previous page
Начинът, по който шофирате не е важен само за Вас, Вашите семейства и другите около Вас. Важен е и за околната среда.

Европейската нефтопреработваща промишленост предлага ефективни съвети за шофиране за да Ви помогне да намалите разхода на гориво и съдействате за по-чист и безопасен начин на живот. Надяваме се, че тези съвети ще бъдат полезни за Вас.